Condiţii de aderare

Cine pot fi membrii?

Acei întreprinzători care sunt convinşi că împreună, printr-o colaborare comună, reuşim protejarea drepturilor si a intereselor intreprinzătorilor, şi acceptă Statutul Asociaţiei.

Taxă de înscriere

Taxa de înscriere în valoare de 100 EUR în lei la cursul BNR al zilei care se achită odată cu aprobarea cererii de înscriere.

Cotizaţia

Cotizatia lunara este de 50 RON care se achită lunar cu ocazia sedinţelor ordinare.

la început